Χρήστος Τσατσαρώνης

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search
Χρήστος Τσατσαρώνης
Ο Χρήστος Τσατσαρώνης ασχολείται από το 2004 με την σπηλαιολογία. Είναι μέλος του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. Η έως τώρα δράση του σχετίζεται κυρίως με διοικητικά καθήκοντα, τεκμηρείωση και εκπαίδευση. Τη στιγμή αυτή (2007) είναι γραμματέας του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο. και μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων της Σ.Ο.Ε.

Τηλ. 6946003927, e-mail: christos_d_tsatsaronis@yahoo.gr