Ελληνικό Σπηλαιολογικό Εγχειρήδιο:Αποποίηση ευθύνης

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search

Globos gif.gifΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΗΣ, ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ και περικλείει το ενδεχόμενο τραυματισμού ή και θανάτου. Η δέσμευση για ασφαλείς σπηλαιολογικές πρακτικές, μια διεξοδική κατανόηση για τη χρήση του εξοπλισμού και κυρίως των τεχνικών έχουν ως αποτέλεσμα την σημαντική μείωση αλλά ποτέ την εξάλειψη των κινδύνων που συμπεριλαμβανονται στην σπηλαιολογική πρακτική. Είναι ευθύνη του σπηλαιολόγου να αντιληφθεί αυτούς τους κινδύνους και να λαμβάνει ποιοτική εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτές σπηλαιολόγους στα πλαίσια σπηλαιολογικών συλλόγων πριν μπει στο σπήλαιο. Οι συγγραφείς (αλλά και οι συνεισφέροντες) ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προέλθει από τη χρήση των τεχνικών ή του εξοπλισμού που περιγράφονται στο Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο. Είναι προφανές τo ότι για την εφαρμογή των σπηλαιoλογικών τεχνικών ή για την χρήση των υλικών που περιγράφονται στο Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο, απαιτείται ειδική εκπαίδευση και δεν αρκεί η ανάγνωση - κατανόηση των όσων γράφονται στο παρόν εγχειρίδιο.