Main Page

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
(Redirected from Home)
Jump to: navigation, search

Αρχή - Τρέχουσα Έκδοση - Περιεχόμενα

To Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο

Σε βάθος -600μ στην Σλοβενία (Crnelsko Bresno, -1264m)
Εγχειρίδιο στα Ελληνικά
Η ανάγκη για ένα σπηλαιολογικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά είναι προφανής για κάθε σύλλογο και για κάθε σπηλαιολόγο ειδικά στα πρώτα βήματα του. Το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο όπως υλοποιείται σήμερα είναι μια ιδέα του Κώστα Αδαμόπουλου μετά από παρακίνηση του Κώστα Ιατρού. Το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο είναι μια πρωτοβουλία για δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σπηλαιολογικού εγχειριδίου υλοποιώντας την ιδέα του "Δημόσιας Χρήσης Ελεύθερου Κειμένου" (κατά τα πρότυπα του GPL, για το ελεύθερο λογισμικό). Σκοπός είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον οποιονδήποτε, σε συλλογικό ή ατομικό επίπεδο, κατά την προετοιμασία για τα σεμινάρια σπηλαιολογίας ή για την καθημερινή σπηλαιολογική πρακτική.

Η προσέγγιση για την συγγραφή

Ppls.png

Πλεονεκτήματα της μεθόδου (wiki) είναι η συνεχής ενημέρωση και η δυνατότητα παράλληλης και από απόσταση επεξεργασίας του κειμένου από πολλούς χρήστες. Τέλος, ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι η on - line αναδιανομή της πληροφορίας. Αρχικά η πρόσβαση στο παρόν wiki ήταν εντελώς ελεύθερη, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον δυστυχώς. Στην συνέχεια το δικαίωμα επεξεργασίας κειμένου - δημοσιεύσεων περιορίσθηκε στους συγγραφείς και στους συνεισφέροντες με τους πρώτους να έχουν και την ευθύνη για την τεχνική αρτιότητα του εγχειριδίου (και τα πνευματικά δικαιώματα). Σήμερα το Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο σας καλεί να συμμετάσχετε κι εσείς στην προσπάθεια για εμπλουτισμο του (δείτε πως εδώ). Η ανάγκη για τον διαχωρισμό (συγγραφέων και συνεισφερόντων) προκύπτει από τους κινδύνους που περικλείει η σπηλαιολογία (βλέπε εδώ). Σε βάθος χρόνου όταν πλέον ωριμάσει και εφόσον το αποφασίσουν οι συγραφείς του μπορεί να παραδοθεί σε μια επόμενη γενιά συγγραφέων - εισηγητών για περαιτέρω αναθεώρηση και συντήρηση. Αυτό μπορεί να γίνει χάρη στην άδεια χρήσης (δες εδώ) η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι περιέχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό αμετάβλητων σελίδων τις οποίες δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε χωρίς την έγγραφη άδεια των συγγραφέων. Έτσι με συμμετοχική δουλειά το εγχειρίδιο αυτό θα καταλήξει να είναι "από όλους για όλους". Ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. κάθε έξι μήνες θα μπορούν να πραγματοποιούνται εκτυπώσεις σε χαρτί ή η δημιουργία PDF εγγράφων ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλους τρόπους εκτός της on - line ανάγνωσης. Η σχετική βιβλιογραφία και οι πηγές αναφέρονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή με παραπομπές μέσα στο κείμενο ή/και στο σχετικό κεφάλαιο.

Η βάση για το εγχειρίδιο

Αναφέρθηκε ότι αρχικός εισηγητής ήταν ο Κώστας Αδαμόπουλος (μέλος του ΣΕΛΑΣ ο οποίος και φόρτωσε το αρχικό υλικό τον Φεβρουάριο του 2006. Η ύλη βασίζεται στα σχολεία Initiateur της Γαλλικής Ομοσπονδίας Σπηλαιολογίας αλλά κυρίως στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον ίδιο στα μεγαλύτερα σπήλαια της χώρας και σε σπήλαια του εξωτερικού. Σύντομα κοινωνός της προσπάθειας έγινε ο Στέλιος Ζαχαριάς ο οποίος ανέλαβε το κομμάτι της βιοσπηλαιολογίας και της αρχαιολογίας (σχεδόν από την αρχή του project). Στα τέλη Απριλίου του 2006, μετά από προτροπή του πρώτου, o Δημήτρης Καραγιάννης και η Κατερίνα Μαλαμά (ιδρυτικά μέλη του ΦΟΣ) αποφάσισαν να συμμετάσχουν παραχωρώντας ένα μικρό όμορφο εγχειρίδιο στα Ελληνικά το οποίο μοιράζεται τις ίδιες πηγές και προστέθηκε επίσης σαν βασικό υλικό. Έτσι ενώθηκαν οι εμπειρίες και οι δυνάμεις δύο συλλόγων του ΣΕΛΑΣ και του ΦΟΣ καθώς επίσης και τεχνογνωσία από την FFS (Γαλλική Σπηλαιολογική Ομοσπονδία) για να φτιαχθεί το πιο επίκαιρο και ενημερωμένο Ελληνικό σπηλαιολογικό εγχειρίδιο. Συνοπτικά στοιχεια για την ομάδα των δημιουργών / συγγραφέων του Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε στην σελίδα των συντακτών.

Τρέχουσα Έκδοση: 0.8 Symbol OK.png

Evolution.png
Το εγχειρίδιο είναι σε διαρκής εξέλιξη. Η τρέχουσα έκδοση του Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο είναι η 0.8 και μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή .pdf από εδώ ή εναλλακτικά από εδώ. Η μορφή αυτή είναι η εκτυπώσιμη έκδοση του εγχειριδίου. Όταν είναι σε ακέραιο αριθμό ακολουθούμενη από ένα μηδενικό τότε πρόκειται για μια τελική ώριμη έκδοση και είναι για παράδειγμα σε μορφή 1.0 ή 2.0 κτλ Εαν πρόκειται για έκδοση που δεν αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό τότε σημαίνει ότι το αρχείο . pdf είναι υπό διαμόρφωση. Αυτό δεν πρέπει να σας προβληματίζει καθώς αυτό αφορά την δομή του και όχι την ουσία του περιεχομένου του. Φυσικά μπορείτε να δείτε και την τρέχουσα έκδοση on line στην οθόνη του υπολογιστή σας. Κάθε σελίδα σε αυτό το wiki είναι και ένα κεφάλαιο στο Εγχειρίδιο όπως π.χ. οι Kόμποι. Τα κεφάλαια δουλεύονται καθημερινά από τους συγγραφείς και τους συνεισφέροντες στους οποίους μπορείτε να ενταχθείτε κι εσείς (διαβάστε πως εδώ) Μόλις ένα κεφάλαιο ολοκληρωθεί στην κορυφή του υπάρχει η εξής ένδειξη: