Canyoning

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Revision as of 19:56, 12 August 2012 by MariaScott (Talk | contribs) (minor updates)

Jump to: navigation, search

Canyoning Canyoning2 Canyoning2 Canyoning2 EΞΩΦΥΛΛΟ ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ

ΣΕΛΙΔΑ 2 Η κατάβαση των φαραγγιών είναι μια δραστηριότητα που εγκυμονεί κινδύνους . Οι κίνδυνοι που αφορούν την κάθετη πορεία προστίθενται σ’ αυτούς που έχουν να κάνουν με την επαφή με το τρεχούμενο νερό (υγρό στοιχείο) (καταρράκτες, στρόβιλοι νερών). Όταν η δυσκολία ενός φαραγγιού αυξάνεται εξαιτίας του νερού η παραδοσιακή μέθοδος κατάβασης με rappel κυλιόμενο που χρησιμοποιείται στο βουνό δεν επιτρέπει ασφαλή πορεία.

Όλες οι τεχνικές που αναπτύσσονται σ’ αυτό το τεύχος έχουν επινοηθεί με σκοπό να δώσουν απάντηση σε μια σειρά ερωτήματα σχετικά με τις αιτίες ατυχημάτων, που δυστυχώς, έχουν σημειωθεί μέσα στο διάστημα των τελευταίων ετών. Όλες αυτές οι μέθοδοι είναι σήμερα δοκιμασμένες και διδάσκονται στα τμήματα της Γ.Σ.Κ. (ΓΑΛ. ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΒ.). Καλούμε τους ανειδίκευτους να εφαρμόσουν όλα όσα προτείνονται στο παρόν τεύχος ή ακόμη να έρθουν να ειδικευτούν στα σύγχρονα τμήματα της Γ.Σ.Κ. Γιατί, πραγματικά, όλοι αυτοί οι χειρισμοί μέσα στα φαράγγια δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς κινδύνους εάν δεν εκτελεστούν σωστά. Οι συγγραφείς αυτού του βιβλίου σε καμία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα εξαιτίας κακής χρήσης ή κακής ερμηνείας κάποιας τεχνικής που περιγράφεται εδώ.


ΣΕΛΙΔΑ 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΤΑΒΑΣΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ χαρακτηρίζεται από την ικανότητά της να εργάζεται ως ομάδα. Αυτός είναι εξάλλου κι ο λόγος ύπαρξης μιας εταιρίας, η χρησιμότητα και ο δυναμισμός της. Εντούτοις εάν θέλουμε να μπούμε στη φιλοσοφία της ομάδας της εταιρίας, δεν θα πρέπει να αδιαφορούμε και για τις ανάγκες του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Θα ήθελα γι’ αυτό να ευχαριστήσω μια πλειάδα ανθρώπων οι οποίοι εργάστηκαν το 1995, για την 1η έκδοση αυτού του εγχειριδίου. Έδωσαν στη Γαλλική Ομοσπονδία Σπηλαιολογίας τη θέση που δικαιούται μέσα στους κόλπους των πρωταγωνιστών της δραστηριότητας. Δεν ήταν πάντα εύκολο να σταθούμε στο ύψος των απαιτήσεων αυτής της παλιάς ομάδας. Με αυτή τη δεύτερη έκδοση, η Γ.Σ.Κ. απέδειξε την ικανότητά της να κινητοποιεί όλο και περισσότερο κόσμο. Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρουν τις γνώσεις και το πάθος τους και συμμετείχαν στην έκδοση αυτού του βιβλίου του οποίου ο ρόλος είναι να συμβάλλει στην πιο ασφαλή και πιο εμπλουτισμένη άσκηση αυτής της δραστηριότητας. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαίτερα τον Jean Louis Guilleman και τον Thierry Samnier: ο μεν πρώτος είναι Τεχνικός Σύμβουλος στη Γαλ. Ομοσπ. Σπηλαιολ. και ο δεύτερος είναι Πρόεδρος της Γαλ. Σχολής Κατάβασης Φαραγγιών. Αφιερώνοντας πολύ χρόνο και χρήμα αλλά και θυσιάζοντας πολλές φορές την προσωπική τους ζωή, εργάστηκαν για την πραγματοποίηση αυτού του εγχειριδίου. Οργάνωσαν και υπερασπίστηκαν την συλλογικότητα αυτής της δουλειάς. Γι’ αυτή τους λοιπόν την προσήλωση αξίζουν συγχαρητήρια οι Jean – Louis & Thierry διότι χωρίς αυτούς δεν θα είχε υπάρξει αυτό το βιβλίο. Ευχαριστώ όλους όσους με τον τρόπο τους βοήθησαν ώστε η Γαλλική Σχολή Κατάβασης Φαραγγιών να έχει ένα σημαντικό πρόσωπο στον κόσμο.

Eric ALEXIS Πρόεδρος της Γαλλικής Σχολής Κατάβασης Φαραγγιών

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ Θα χρησιμοποιήσετε / συμβουλευτείτε αυτό τον τεχνικό οδηγό προκειμένου να ενημερωθείτε και να καταρτιστείτε. Μέσα στο φαράγγι για να ξεπεράσουμε – υπερπηδήσουμε ένα εμπόδιο με σχοινί, υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μεταξύ αυτών έχουμε συμπεριλάβει μόνον ορισμένους για: την ασφάλεια (σιγουριά) και την ευκολία τους τον μικρό αριθμό (των απαραίτητων) κόμπων και κινήσεων που χρειάζεται να γνωρίζουμε ως βάση για να τους δέσουμε να αποκλείσουμε οποιονδήποτε κίνδυνο μπλοκαρίσματος και να διευκολύνουμε την απελευθέρωσ ... \n

6 Steps Towards Living a Life Free of Fear and Full of Hope

There are two basic motivating forces: fear and love. When we are afraid, we pull back from life. When we are in love, we open to all that life has to offer with passion, excitement, and acceptance. We need to learn to love ourselves first, in all our glory and our imperfections. If we cannot love ourselves, we cannot fully open our ability to love others or our potential to create. Evolution and all hopes for a better world rest in the fearlessness and open-hearted vision of people who embrace life. ~ John Lennon

[6 Steps Towards Living a Life Free of Fear and Full of Hope]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

Researchers Nurture Innovative Biofuel Crops in Israels Desert

Fears of global warming and its impact on our environment have left scientists scrambling to decrease levels of atmospheric carbon we humans produce. Now, Tel Aviv University researchers are doing their part to reduce humanitys carbon footprint by successfully growing forests in the most unlikely place deep in Israels Aravah Desert.

[Researchers Nurture Innovative Biofuel Crops in Israels Desert]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

The Opposite Of Poverty Is Justice

[The Opposite Of Poverty Is Justice]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

9 Reasons Why You Should No Longer Care About Peoples Approval

A truly strong person does not need the approval of others any more than a lion needs the approval of sheep. Vernon HowardApproval Seeking Behavior If you ask me, this is where many of our challenges start. When you are too concerned with what other people think of you, you start sabotaging your life, and you start moving forward but with the breaks on.

[9 Reasons Why You Should No Longer Care About Peoples Approval]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]

How to Think Like an Ecosystem

Gradually its dawned on me: We humans are creatures of the mind. We perceive the world according to our core, often unacknowledged, assumptions. They determine, literally, what we can see and what we cannot. Nothing so wrong with that, perhapsexcept that, in this crucial do-or-die moment, were stuck with a mental map that is life-destroying.

[How to Think Like an Ecosystem]

[GoodvilleNews.com - good, positive news, inspirational stories, articles]