Στέλιος Ζαχαριάς

From Ανοικτό Σπηλαιολογικό Εγχειρίδιο
Jump to: navigation, search
Στέλιος Ζαχαριάς
Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1973 και έφυγα τριών ετών για την Αγγλία όπου και έμεινα μέχρι το 1995 όταν γύρισα στην πατρίδα με πτυχίο Κλασσικής Αρχαιολογίας και μεγάλη αγάπη για το φυσικό περιβάλλον.

Ολοκλήρωσα τα σεμινάρια σπηλαιολογίας του Σ.ΕΛ.Α.Σ. το 2004 και από τότε περνάω τα καλοκαίρια μου στα σιφώνια της καταβόθρας "Δέρσιος". Ασχολούμαι με την χαρτογράφηση στον σύλλογο και με εφαρμογές Η/Υ στην χαρτογράφηση. Συμμετέχω ενεργά στην οργάνωση των ετησίων σεμιναρίων του Σ.ΕΛ.Α.Σ. καθώς και στην εκτέλεση των πρακτικών μαθημάτων.

Έχω εκτελέσει για δύο χρόνια τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα στον ΣΕΛΑΣ και φέτος (2007) ασχολούμαι ως Έφορος Υλικών.